Krovininių/cisterninių vagonų apsauga

Poliurėja labai dažnai naudojama cisterninių vagonų įdėklams įrengti, kurie užtikrina sandarumą ir cheminį atsparumą. Padengti poliurėja pusvagoniai, kurie skirti vežti birius abrazyvius produktus kaip, pvz., anglį, geležies rūdą, skaldą ir pan., tarnauja nepalyginamai ilgiau nei vien dažyti ar apsaugoti kitais būdais. Taip pat sėkmingai gali būti ženkliai prailginamas ir biralinių ar dengtų vagonų tarnavimo laikas.